قوانین کنسلی هتل

در خواست کنسلی هتل های داخلی و خارجی از طرف مسافر، شامل جریمه‌ی کنسلی می‌شود. مقدار این جریمه طبق قوانین هر هتل متفاوت است . پس از درخواست استرداد توسط مسافر، مبلغ جریمه کنسلی و مبلغ کارمزد انتقال وجه از قیمت اتاق کسر شده و باقیمانده مبلغ، به‌طور آنلاین به حساب مسافر برمی‌گردد. این مسئله در مورد هتل های غیر قابل استرداد صادق نیست. مدت زمان بازگشت وجه، تابع مقررات بین بانکی (حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری) است.